Η Ανώτερη Ιδιωτική Δραματική Σχολή ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΑΤΟ ανακοινώνει πως μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη σχολή στις 18/09, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 12 έως και τις 16 Οκτωβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις της σχολής παρουσία εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά ή στην έδρα της σχολής τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές ενημερώθηκαν για την ακριβή ημερομηνία και ώρα εξέτασής τους ηλεκτρονικά και στο χρονικό διάστημα που καθορίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ στις 14.09.2020 με Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΕΚ/ΤΕΘΧ/493933/13144/3412/1545

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τηρώντας αυστηρά όλο τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα με στόχο την προστασία της υγείας και την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων μερών στη διαδικασία.

 Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

α. Υποκριτική

Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.

Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι

Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων). Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.

Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Οι Εξετάσεις προγραμματίζεται να διενεργηθούν το διάστημα μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου μέχρι και 27 Οκτωβρίου 2020. Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Σχολές τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξή τους. Το σχέδιο του Προγράμματος Εξετάσεων κοινοποιείται πριν την ανακοίνωσή του στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμένου να συντονιστεί η παρουσία των εκπροσώπων του ΥΠ.ΠΟ.Α στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων. Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τους υποψήφιους που είναι απόφοιτοι Λυκείου. Για όσους δε διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου (εξαιρετικά ταλέντα του άρθρου 12 του Ν.1158/81) οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ενώπιον Επιτροπής που έχει συσταθεί από το ΥΠ.ΠΟ.Α.