Ο καθηγητής της σχολής μας Αντώνης Γαλέος» στο διεθνές συνέδριο INTERNATIONAL PLATFORM FOR PERFORMER TRAINING (IPPT) conference

Ο καθηγητής της σχολής μας Αντώνης Γαλέος εκπροσώπησε την «Τεχνών Εκατό» στο διεθνές συνέδριο εκπαίδευσης του ηθοποιού INTERNATIONAL PLATFORM FOR PERFORMER TRAINING (IPPT) στο Chiusi της Ιταλίας. Ο κ. Γαλέος με την εισήγησή του «Το…

Περισσότερα