Μάθημα: Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμός

Διδασκαλία: Λουκία Μιχαλοπούλου

Το Β΄ έτος της ανώτερης σχολής Δραματικής Τέχνης «ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΑΤΟ» σας καλεί στις ανοιχτές παρουσιάσεις του μαθήματος Υποκριτικής-Αυτοσχεδιασμού σε διδασκαλία Λουκίας Μιχαλοπούλου.

Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, στις παρακάτω ώρες:

  • 18:00
  • 19:30
  • 21:00

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο τηλέφωνο 210.7101411

Λίγα λόγια για την παρουσίαση, σε διδασκαλία Λουκίας Μιχαλοπούλου

«Το Κρυφτό»

Ποιος είναι εκεί ; Πέντε, δέκα δεκαπέντε, είκοσι εικοσιπέντε, τριάντα τριάντα πέντε… Ήταν Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν α α αταξίδευτο που ήταν α α αταξίδευτο… Ιφιγένεια; Αγαμέμνονα; Κρέοντα; Ψάξε, ψάξε δε θα τους βρεις, δε θα τους βρεις, δε θα τους βρεις. Ιώ; Iσμήνη; Αίμα μου; Πέντε, δέκα δεκαπέντε, είκοσι εικοσιπέντε, τριάντα, τριάντα πέντε, σαράντα, σαράντα πέντε.. Ορέστη; Tον αγαπά δεν τον αγαπά, τον αγαπά δεν τον αγαπά, ΤΟΝ ΑΓΑΠΑ; Φαίδρα; Πενθέα; Αίμονα; Σήμερα γα, σήμερα γάμος γίνεται… Σ’ ωραίο περιβόλι, σ’ ωραίο περιβόλι.. Κασσάνδρα; Μήδεια; Ηλέκτρα; Ένα, δύο, τρία, φτουυυ και βγαίνω!