Ο καθηγητής της σχολής μας Αντώνης Γαλέος εκπροσώπησε την «Τεχνών Εκατό» στο διεθνές συνέδριο εκπαίδευσης του ηθοποιού INTERNATIONAL PLATFORM FOR PERFORMER TRAINING (IPPT) στο Chiusi της Ιταλίας. Ο κ. Γαλέος με την εισήγησή του «Το όνειρο του χώρου» συνομίλησε με τον φιλόσοφο Enrico Piergiacomi και εκκίνησε τις εργασίες του συνεδρίου.

 https://performertrainingplatform.wordpress.com/programme-of-the-ippt-italy-2023/

 

The Dream of Space an introductory dialogue

Enrico Piergiacomi Technion | Israel Institute of Technology

Adonis Galeos Technon 100 Greece

An Italian Historian of Philosophy and a Greek theatre practitioner dialogue on Space in the Theatre and its roots within Classic Latin and Greek Philosophy and Rhetoric. In that spurious ground between speculation and practice, in the dreamy space that stems from the ‘mixture of all things’, we will encounter notions that since Plato, Aristotle, Quintilian and Chrysippus have always been part of the toolbox of the actor, and that will accompany our reflections throughout the Conference.

Enrico Piergiacomi is assistant professor in history of philosophy at the Technion | Israel Institute of Technology and visiting researcher at the Center for Religious Sciences of the Bruno Kessler Foundation of Trento. In 2021-2022, he was fellow at Villa I Tatti | The Harvard Center for Italian Renaissance Studies. He published two books: Storia delle antiche teologie atomiste (Rome 2017); Amicus Lucretius. Gassendi, il “De rerum natura” e l’edonismo cristiano (Berlin-New York 2022).

Adonis Galeos has translated and adapted 160 plays for the professional theatre. He works as a director, dramaturg, and intimacy coordinator. He is the programme leader of MA Acting (Metropolitan College/ University of East London), and he also teaches History of Acting and Literary Studies at Technon 100, and the Athens Conservatory of Dramatic Art. His research is into the interrelation of Rhetorical studies and Actor Training and the Theatre Rehearsal. He is completing his Practice as Research Phd in Rhetorical Acting at the University of Athens. He collaborated as the Head of Dramaturgical Research for the Opening Ceremony of the Athens Olympics.