Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Τεχνών Εκατό

  Για τις εισαγωγικές εξετάσεις του διδακτικού έτους 2023-2024  Για μετεγγραφή στο Β’ ή Γ’ έτος 2023-2024  Για τo τμήμα προετοιμασίας 2023-2024  Για τα Σεμινάρια  Για τo Θεατρικό Εργαστήρι  Για την Εφηβική Ομάδα Θεάτρου

  Για το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι

  Ως φορέας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων ή/και σχετικών δικαιολογητικών, δηλώνω ότι συναινώ στην αποθήκευση τους σε ηλεκτρονικό ή/και φυσικό αρχείο προς το σκοπό της συμμετοχής μου στις δραστηριότητες εκπαίδευσης που παρέχει η “Τεχνών Εκατό”, για υφιστάμενα ή μελλοντικά προγράμματα σπουδών ή/και νέα, προσφορές και εκδηλώσεις του Ομίλου D GROUP.