Δραματική Σχολή, Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός
Brief info
Βιογραφικό
Περιγραφή μαθήματος